Coachingowe lekcje wychowawcze #3 - OBECNOŚĆ COACHINGOWA

Co to znaczy bycie obecnym? Co to jest obecność coachingowa? Uczniowie znowu zaskakują i dokładnie definiują to trudne pojęcie. Mają niesamowity potencjał, prawda?:) Obecność (wg ICF) to zdolność bycia w pełni świadomym oraz umiejętność tworzenia spontanicznych relacji, stosowanie stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie pewności. Jest to jedna z kompetencji kluczowych, związanych z budowaniem relacji międzyludzkich.

W rozwijaniu tej kompetencji najważniejsza jest praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, która została zagwarantowana uczniom w ramach projektu. Praktykowanie obecności poszerza samoświadomość, a ta jest gwarantem wzrastania, rozwoju osobistego oraz pełnego korzystania z zasobów. Fragment pochodzi z lekcji, przeprowadzonej w ramach projektu „Coachingowe Lekcje Wychowawcze” finansowanego z budżetu miasta Tarnowa. Fundacja Świadomego Rozwoju Edukacji przez cały rok szkolny 2016/2017 prowadziła warsztaty coachingowe, zamiast lekcji wychowawczych w 5-ciu tarnowskich liceach.