Coachingowe lekcje wychowawcze #2 - KONTRAKT

Bezprecedensowa sytuacja w szkole, czyli zadanie uczniowi pytania: „Czego chciałbyś się nauczyć podczas lekcji, co jest dla Ciebie szczególnie ważne?”. Wielu nauczycieli nie zdaje sobie sprawy, że dobre samopoczucie ucznia, poczucie sensu odbywania danej lekcji, oraz nauka tego co przydatne, jest gwarantem posiadania super aktywnej i zaangażowanej klasy.

Głównym celem tej lekcji było zbudowanie wśród uczniów odwagi do mówienia o swoich potrzebach i pragnieniach, budowanie ich asertywności, ale także zaznaczenie, że ich zdanie się liczy i jest brane pod uwagę. Jest to niezmierne ważne, aby budować w uczniach poczucie własnej sprawczości, oraz podnosić ich poczucie wartości, chwilowo nadszarpnięte przez burzliwy etap dojrzewania… Fragment pochodzi z lekcji, przeprowadzonej w ramach projektu „Coachingowe Lekcje Wychowawcze” finansowanego z budżetu miasta Tarnowa. Fundacja Świadomego Rozwoju Edukacji przez cały rok szkolny 2016/2017 prowadziła warsztaty coachingowe, zamiast lekcji wychowawczych w 5-ciu tarnowskich liceach.