O fundacji

Fundacja Świadomego Rozwoju Edukacji powstała w 2015 r. z inicjatywy fundatorki Lilianny Kupaj, której działania od wielu lat ukierunkowane były na rozwój edukacji w Polsce i jest to temat szczególnie bliski jej sercu. Stworzenie Fundacji dało możliwość poszerzenia spektrum społecznej działalności na rzecz polskiej oświaty. Fundacyjne działania są skierowane zwłaszcza do nauczycieli i rodziców, aby budzić ich świadomość, ale to dobro uczniów i wydobywanie z nich potencjału zawsze jest priorytetem. Zamierzamy kreować nowe, bezpieczne i trwałe warunki rozwoju edukacyjnego dzieci, dzięki uczeniu dorosłych kompetencji coachingowych.

Nasza misja

Naszą misją jest budzenie świadomości ludzi dorosłych w zakresie rozwijania potencjału uczniów.

Działalność

dzialalnosc

Nasza fundacja działa poprzez:

  • organizowanie kampanii społecznych
  • organizowanie akcji na rzecz dzieci uczących się w polskich szkołach
  • uświadamianie (zwłaszcza kadry nauczycielskiej i rodziców) aby w efekcie poprawić sytuację uczniów postrzeganych jako mało zdolne
  • uświadamianie ludzi w kwestii zdrowego żywienia
  • organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży
  • udzielanie porad coachingowych i doradztwa zawodowego
  • działalność wydawniczą

Działania fundacji są zawsze nastawione na realne potrzeby polskiego środowiska edukacyjnego.

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: Lilianna Kupaj

Lilianna Kupaj jest właścicielem i dyrektor zarządzającą firmy Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, prezesem zarządu i fundatorką Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. W 2015 roku uhonorowana tytułem Kreator Kompetencji Społecznych. W 2012 roku nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet. Jest autorką czterech  książek o tematyce life-coachingowej i edu-coachingowej: Twój Podręczny Mentor, Coaching przy kuchennym stole, Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki. Znalazła się w prestiżowym gronie najlepszych Coachów i Trenerów polskich w „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku. Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego i wypuściła w świat pierwszych nauczycieli – Coachów. Założyła Fundację Świadomego Rozwoju Edukacji aby móc na szeroką skalę ulepszać polską edukację. Od 10 lat kobieta przedsiębiorcza, kobieta biznesu, akredytowany i międzynarodowy Trener i Coach.

Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Kupaj

Krzysztof Kupaj na co dzień pracuje na stanowisku dyrektora finansowego w średniej wielkości firmie z branży motoryzacyjnej. W obrębie jego zainteresowań leży zarządzanie finansami, jest twórcą własnego systemu transakcyjnego, który z powodzeniem został wdrożony na rynku. Doszedł do takiego etapu w życiu, że chce pomagać innym i dzielić się swoim życiowym doświadczeniem. Uważa się za szczęśliwego człowieka.

Przewodnicząca Rady Fundacji Wiesława Krysa

Wiesława Krysa jest nauczycielem dyplomowanym z bogatym doświadczeniem w pracy z uczniami. Jej pasję i zaangażowanie w działania na rzecz polskiej oświaty potwierdzają m.in. dwie nagrody Prezydenta miasta Tarnowa za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także 5 nagród Dyrektora szkoły. Ukończyła Szkołę Coachingu, pracuje jako trener/ wykładowca kompetencji coachingowych i komunikacji transformującej. Jak nikt inny, własnym doświadczeniem może potwierdzić skuteczność wprowadzania do szkół metod coachingowych. Jest współautorką książki „Kompetencje coachingowe nauczycieli” wydanej w 2014r. Jej pasją są podróże, poznawanie świata u boku męża – podróżnika, bycie z ludźmi. W 2008 r. zdobyła I nagrodę za artykuł o podróży do Gruzji w portalu internetowym Travelbit. Sama określa swoją misję jako zasilanie życia najpiękniejszymi formami darów: miłością, troskliwością, przyjaźnią i uznaniem, zgodnie z maksymą „co zasiejesz, to zbierzesz”. Pragnie ją realizować pracując na rzecz Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji.

Statut Fundacji

Pobierz statut