Wszystko o akredytacji coachingowej

By 7 września 2017Baza Wiedzy

STAN AKREDYTACJI COACHÓW W POLSCE

Akredytacja to słowo, które pochodzi z języka francuskiego: accréditer – znaczy upełnomocnić. Zatem akredytacja to postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie. Oświadczenie to stwierdza, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań.

W Polsce są dwa liczące się międzynarodowe stowarzyszenia, które mogą podejmować działania akredytacyjne dla coachów: ICC – International Coaching Community oraz ICF – International Coach Federation.                                                                     International Coaching Community jest jedną z największych organizacji członkowskich dla coachów na świecie. Została zarejestrowana w 2001 r. jako organizacja „not for profit” w Londynie, a jej założycielami są Joseph O’Connor i Andrea Lages – O’Connor.

Aby zostać coachem ICC, należy ukończyć szkolenie z poziomu I. Jest to tzw. kurs podstawowy – International Coaching Certification Training, który daje możliwość uzyskania certyfikatu ICC. Uzyskanie certyfikatu International Coach ICC jest poprzedzone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Akredytacja jest w języku polskim.            Jedynymi uprawnionymi dostawcami szkoleń ICC w Polsce są trenerzy ICC: Anna Ratajczyk i Piotr Pilipczuk (KefAnn S.C.) oraz Rafał Nykiel (Team Coaching). Oni sami posiadają Certyfikaty Trenera Coachingu ICC, co upoważnia ich także do prowadzenia procesu certyfikacji i do wystawiania certyfikatów International Coach ICC.

Warunki certyfikacji ICC (poziom podstawowy). Na całość procesu certyfikacji składa się:

 • Obserwacja prowadzona przez trenerów.
 • Zadania coachingowe. .
 • Pisemny projekt coachingowy.
 • Test pisemny z wiedzy o coachingu.
 • Test praktyczny – certyfikacyjna sesja coachingowa.

Warunki certyfikacji ICC (poziomy zaawansowane) Na całość procesu certyfikacji składa się:

 • Obserwacja prowadzona przez trenerów.
 • Zadania coachingowe.
 • Projekt grupowy.
 • Pisemny projekt coachingowy.
 • Recenzje książek.            W ICC można jeszcze otrzymać tytuł Supervisora ICC. O taki tytuł mogą się ubiegać coachowie z dużym doświadczeniem w coachingu, a przygotowanie do tej roli odbywa się podczas oddzielnego kursu prowadzonego wyłącznie przez Trenerów Coachingu ICC.

Drugą liczącą się w Polsce szkołą jest ICF – International Coach Federation. Aby zostać akredytowanym przez ICF coachem należy spełnić 4 warunki:

 1. przejść odpowiednie szkolenie
 2. mieć wypracowaną liczbę godzin z klientami
 3. przejść proces, podczas którego bardziej doświadczeni coachowie przyglądają się temu, co robi coach ubiegający się o akredytację (tzw. mentor coachingu)
 4. zdać egzamin.Istnieje jeszcze jedna droga do akredytacji coacha. Stanowi ją Stowarzyszenie ICI – International Association of Coaching Institutes z siedzibą w Berlinie.  Proces akredytacji przebiega w ICI dwuetapowo: I etap to spotkania superwizyjne dla coachów (6 – 10 godzin) i II etap to weryfikacja dokumentacji oraz umiejętności przeprowadzania sesji coachingowych przez zewnętrznego superwizora. Są cztery stopnie akredytacji, a żeby je zdobyć, należy spełnić ustalone przez ICI warunki, dotyczące udokumentowania określonej liczby pracy coachginowej, opisów metod i przypadków coachingowych oraz nagranej 30 minutowej sesji wideo. 
 5. Stopnie akredytacji: (instrukcje są na http://www.coaching-institutes.net/index.php )
 6. Akredytacji z ramienia ICI mogą udzielać osoby, posiadające najwyższy poziom akredytacji Coach Master Trainer, ICI, które są wyszczególnione na stronie http://www.coaching-institutes.net/index.php
 7. Po uzyskaniu certyfikacji coach należy do grupy osób o statusie Associated Certified Coach (ACC), Profesional Certified Coach (PCC) lub do Master Certified Coach (MCC), zależnie od tego, które wymagania już spełnia. Akredytacja jest po angielsku dla poziomów PCC oraz MCC. Dla poziomu ACC akredytacja jest dostępna po polsku.
 • I Podstawowe umiejętności coachingowe ICI (udokumentowane 60 godzin edukacyjnych,6 godzin superwizji, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
 • II Coach ICI (udokumentowane 220 godzin edukacyjnych, 10 godzin superwizji, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
 • III Master Coach ICI (udokumentowane 360 godzin edukacyjnych, 10 godzin superwizji, opis przypadków coachingowych)
 • IV Coach Master Trainer ICI (udokumentowane 56 dni – 448 godzin edukacyjnych, 30 godzin superwizji, opis metody coachingowej (minimum 30 stron), opis przypadków coachingowych, współpraca z doświadczonymi instytutami coachingowymi.

Dwuetapowy proces akredytacji: 1 etap to spotkania superwizyjne dla coachów – 6 – 10 godzin, dwa spotkania po 3-5 godzin. 2 etap to weryfikacja dokumentacji oraz umiejętności przeprowadzania sesji coachingowych przez zewnętrznego superwizora (w Polsce do tej pory jest nim Richard Bolstad). Coachowie muszą udowodnić odbycie godzin edukacyjnych (ksero certyfikatu) oraz ilość odbytych sesji coachingowych.

W Polsce coraz częściej się mówi o polskim systemie akredytacji coachingu i jej szkół. Ma być on dostosowany do specyfiki naszego rynku, a pracą nad tym zagadnieniem zajęła się Izba Coachingu.

Autor: Wiesława Krysa

Trener w Szkole Coachingu Lilianna Kupaj

www.szkolacoachingu.edu.pl