Coaching przy kuchennym stole

 

Jak godzić, pomagać, być po prostu coachem swojej rodziny? Dowiesz z publikacji Coaching przy kuchennym stole, która ukaże się w przyszłym tygodniu w Złotych Myślach.

Książka jest praktycznym przewodnikiem opisującym, co konkretnie robić i jak działać, aby pomagać sobie oraz innym. Uczy, krok po kroku, jak stosować sprawdzone metody i narzędzia, aby kreatywnie wychodzić z trudnych sytuacji i jednocześnie się rozwijać.

Pozycja inspiruje do podjęcia trudu zmiany swojego życia na lepsze, dając proste i skuteczne wskazówki i pokazując, w jaki sposób dokonywać zmian w sobie. Pozwala też odkryć w sobie siłę, możliwości i ogromny potencjał do budowania swojego życia z najbliższymi tak, by było źródłem radości. Naucz się podsycać żar domowego ogniska, by stało się miejscem, do którego domownicy chętnie wracają.

CENA: 42.00

Świadoma i Piękna. 12 miesięcy z życia kobiety

 

Świadoma i Piękna” Lilianny Kupaj jest to 12 miesięczny program rozwojowy, stworzony specjalnie dla takiej kobiety jak Ty. Po to, abyś mogła stawać się bardziej świadomą i pewną siebie, zaczęła wyznaczać i realizować cele w różnych obszarach swojego życia, odkrywać i rozwijać swoje wartości. W tej publikacji odkryjesz wiele miejsca na własne refleksje, które pomogą Ci w rozwoju i wzrastaniu. Do pisania i czytania, zachęcą Cię, znajdujące się w środu pytania i ćwiczenia, które skłonią do bardziej świadomego bycia. Ten program stanie się Twoim przenośnym coachem

CENA: 35.00

Twój podręczny Mentor

 

“Twój podręczny Mentor. 60 narzędzi coachingowych.” Jest to drugie wydanie zmienione, wzbogacone o 10 nowych narzędzi, w tym 4 autorskie oraz nowy rozdział Mentoring w biznesie, z modelem i strukturą prowadzenia sesji mentoringowych. Korzystając z tej książki możesz:

  • prowadzić sesje coachingowe – dla początkujących i zaawansowanych,
  • przygotowywać warsztaty z zakresu coachingu,
  • wykorzystać niektóre narzędzia do prowadzenia klasycznych treningów z zakresu kompetencji miękkich.

CENA: 60.00

Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość

 

Jest to publikacja, która wykorzystując treści coachingowe, pomaga nauczycielowi wprowadzić młodego człowieka w dorosłe życie. Zagadnienia, przedstawione są w przystępny sposób i można je wykorzystać na lekcjach: wychowawczych, etyki, przedsiębiorczości czy wychowania do życia w rodzinie. Książka nawiązuje do szeroko pojętej kultury coachingowej. Jest to rodzaj kultury organizacyjnej, w której przełożony, w tym wypadku nauczyciel, nie jest jedynie osobą wyznaczającą zadania, ale także zarządzającą procesem edukacyjnym poprzez udzielanie wsparcia uczniom, motywowanie oraz rozwijanie. Jest to więc rodzaj współpracy skoncentrowanej na rozwoju i otwartej komunikacji, mającej związek z budowaniem atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości. Taka idea towarzyszy również całej publikacji. Wydana w formie segregatora a4, zawiera 75 scenariuszy lekcji wychowawczych.

CENA: 220.00

Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole

 

Brak konkretnych metod i rozwiązań w pracy z wymagającym dziś uczniem powoduje trudności i problemy w pracy nauczyciela. Stąd w dzisiejszym świecie edukatorzy potrzebują nowych kompetencji, aby motywować uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania swojego potencjału.

Książka dostarczy nauczycielom kompetencji, które pomogą w tworzeniu przyjaznej przestrzeni psychicznej w ich pracy tak, aby wpływała ona  w pozytywny i bezpieczny sposób na proces uczenia dzieci i młodzieży. Narzędzia, które zawarte są w tej książce mają zastosowanie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Ćwiczenia zaprojektowane są tak, aby służyły do rozwijania kompetencji nauczycielskich, za którymi pójdzie rozwój kompetencji ich uczniów.

CENA: 39.00

Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki

 

W książce omówiono zagadnienie kompetencji trenerskich, dając nauczycielowi narzędzie do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania i przetwarzania informacji.

Autorki dokładnie wskazują, jak stopniowo nabywać i doskonalić kompetencje trenerskie. Przedstawione innowaycjne rozwiązania są przygotowane do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji.

CENA: 39.00

Nasi Partnerzy

Wszystkie pozyskane środki są przekazane na cele statutowe fundacji